гр. Варна, ул. „Младежка“ № 27       052 750-422        office@varnastroi.bg

За нас
       Варнастройинженеринг - РП ООД със седалище гр.Варна ул."Младежка" №27 представлявана от Пламен Петров Костадинов - Управител. Съдебна регистрация  по  Булстат 202509717. Частна структура на собственост.

       Основна дейност на фирмата е проектиране, инвестиране, и реализация на строителството. Фирмата е регистрирана в  ЦЕНТРАЛНИЯТ   ПРОФЕСИОНАЛЕН   РЕГИСТЪР  НА   СТРОИТЕЛЯ с протокол  No. 0540/20.06.2013 .

       Фирмата е на пазара от 2013г. и за този период съчетава опита и фокусира усилията на високо образован персонал в областта на строителната практика.  Фирмата разполага със собствено тръбно скеле, механизация, складова база, транспортни средства. За изпълнение на своите задачи фирмата поддържа постоянен персонал от 50 човека. Успехите се дължат на вниманието към детайла и упорития труд на целия екип. От създаването на фирмата екипът се разширява и развива, в резултат на повишените изисквания на пазара , както и на различните видове вътрешнофирмени обучения и външни специализации. Чрез опита си създаваме гъвкава и ефективна структура от висококвалифицирани специалисти.

       Основните направления в дейността на фирмата са строителство и ремонт на сгради и съоръжения,монтаж на топло и хидро изолации, производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, търговия, доставка и монтаж на алуминиеви парапети.

       В своята работа "Варнастройинженеринг - РП" ООД се придържа към следните принципи:

           *Честност и коректност във взаимоотношенията с нашите клиенти;
           *Професионализъм и стремеж за прилагане на нови технологии в строителната практика;
           *Работата в екип е ключ за постигане на набелязаните цели и утвърждаването на фирмата на строителния пазар;
           *Високо качество на извършваните услуги и дейности, като резултат от уважението и любовта към строителната професия;
           *Законност в работата - пълно спазване на законите и нормативните разпоредби действуващи в Република България, при изпълнение на поетите задължения от фирмата;
          *Удовлетворяването изискванията на инвеститора е главната задача в дейността на всички служители на фирмата и е най-вярната оценка за ефективността и качеството на вложения от тях труд;
           *Спазване на правилата по техника и безопасност на труда - осигуряване на нормални условия на труд, гарантиращи живота и здравето на работниците и служителите;
           *Опазване на околната среда при реализиране дейността на фирмата.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020                                  На 06.07.2020г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-2028-С01, между “Варнастройинженеринг-РП” ООД и Министерство на икономиката, по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.                                                                         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                             Проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

На 08.12.2021 год. между Министерството на икономиката на Република България и "Варнастройинженеринг-РП" ООД бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.089-0366-C01 по процедура "Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000,00 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 год., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

С полученото финансиране по процедура BG16RFOP002-2.089 - "Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000,00 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", значително ще бъде подпомогнато дружеството, като по този начин ще се осигури устойчивостта в дейноста му във всички негови дейности. Финансирането ще доведе до гарантиране на стабилен икономически растеж, запазване на работни места и постигане в дългосрочен план на устойчива заетост.

Обща стойност: 500 000.00 лв., от които 500 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 3 месеца; с начало: 08.12.2021 год. и край: 08.03.2022 год.

 

 


 
Меню
Начало
За нас
Политика за защита на личните данни
Контакти
Продукти
Профили за алуминиеви парапети
Елементи за алуминиеви парапети
Обекти
Парапети
Строителство
Контакти
гр. Варна, ул. „Младежка“ 27
тел.: 052 750-422
e-mail: office@varnastroi.bg


2024, Всички права запазени.